12 kwietnia br. odbyło się coroczne Spotkanie Wielkanocne profesorów i pracowników Papieskiego Wydziału Teologicznego w Warszawie.

Rektor PWTW ks. prof. Krzysztof Pawlina przywitał zebranych oraz złożył życzenia świąteczne. Ksiądz profesor mówił o cierpieniu, które jest obecne w życiu nas wszystkich i które większość osób zamyka, izoluje. Życzył zebranym świadomości, że na Golgocie jest Zmartwychwstały Jezus, z którym można się swoim cierpieniem podzielić.

Ksiądz Pawlina podkreślił również, iż profesorowie w pracy na papieskiej uczelni, pomagają studentom w rozwoju, poszerzaniu horyzontów i tym samym kierują ich ku Zmartwychwstaniu. Ksiądz Rektor życzył radości z pracy na uczelni, która pomaga człowiekowi zmartwychwstawać.

W dalszej części spotkania życzenia świąteczne w imieniu zabranych złożył ksiądz infułat Stanisław Kur, który także pobłogosławił pokarmy.

Na zakończenie, na uczestników czekał obiad oraz upominki.

Galeria

fot. Mirosław Wiśniewski