Konferencja: „Teologia na rozdrożach współczesności” – Wprowadzenie: ks. Rektor Krzysztof Pawlina

Teologia i jej rola w uformowaniu wiary – o. prof. Wojciech Giertych

Wystąpienie Wiceministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego – prof. Aleksander Bobko

Słowo Wielkiego Kanclerza PWTW – ks. kardynał Kazimierz Nycz

Także udostępniamy powyższe wystąpienia w formacie mp3

Pierwszy wykład o. Giertycha: https://drive.google.com/open?id=0B3l1tN8UKG4haWhSWDRUZjR5YUE

Drugi wykład o. Giertycha: https://drive.google.com/open?id=0B3l1tN8UKG4hU3JGOE1IcURuOTA

Wstęp ks. Rektora: https://drive.google.com/open?id=0B3l1tN8UKG4ha1Q2UUtKRXNFR3c

Wykład prof. A. Bobko: https://drive.google.com/open?id=0B3l1tN8UKG4hWTJuQW1BNzhkV0U

Słowo ks. Kardynała: https://drive.google.com/open?id=0B3l1tN8UKG4hSjZ5QmFkdW9UN0U