Ks. prof. Marek Starowieyski uhonorowany tytułem honoris causa

12 grudnia miała miejsce uroczystość uhonorowania ks. prof. Marka Starowieyskiego tytułem doktora honoris causa Papieskiego Wydziału Teologicznego w Warszawie.

Papieska uczelnia doceniła ks. Marka, który jest jednym z najwybitniejszych polskich patrologów za imponujący dorobek naukowy oraz stworzenia najbogatszej „w tej części świata” biblioteki patrystycznej.

Na wstępie uroczystości,  rektor papieskiej uczelni, ks. prof. Krzysztof Pawlina przywitał licznie przybyłych na ceremonię rektorów warszawskich uczelni,  biskupów,  duchownych, siostry zakonne, kleryków,  pracowników PWTW oraz rodzinę i przyjaciół. „Ksiądz profesor Starowieyski jest naszą chlubą,  naszą wizytówką w kraju i za granicą” mówił ks. Rektor.
Następnie,  ks. prof. Waldemar Turek, wykładowca uczelni rzymskich, wygłosił laudację na cześć ks. Marka, po czym odbyło się uroczyste nadanie doktoratu.
Na zakończenie oficjalnej cześci uroczystości gratulacje złożyli: Wielki Kanclerz Papieskiego Wydziału Teologicznego w Warszawie, ks. kard. Kazimierz Nycz oraz abp. Józef Michalik.
fot. Mirosław Wiśniewski