30. rocznica święceń kapłańskich księdza Rektora Krzysztofa Pawliny