„Jestem kobietą. Jak nie zgubić prawdziwej siebie?”

Kim jest kobieta według antropologii chrześcijańskiej? Temat ten zagościł na kolejnym spotkaniu w cyklu „Duchowość dla Warszawy”, zorganizowanym przez Akademię Katolicką w Warszawie, które odbyło się online 18 maja.  Wykład zatytułowany „Jestem kobietą. Jak nie zgubić prawdziwej siebie?” wygłosiły: s. Anna Maria Pudełko AP (psychopedagog) oraz Magdalena Kleczyńska (doradca rodzinny).

Aby nie zgubić prawdziwej siebie należy znać siebie i posiadać siebie – stwierdziła na początku spotkania s. Anna Maria. I jest tu konieczne spojrzenie na kobietę tak, jak pomyślał i stworzył ją Bóg. Zarówno mężczyzna i kobieta posiadają jednakową godność oraz podobieństwo do Stwórcy. Jednak posiadają oni wzajemnie dopełniające się cechy. Cechy kobiety to przede wszystkim jej otwartość na relacje, szczególna wrażliwość na piękno i harmonię oraz zdolność do bliskości, która leczy chorobę samotności. Kobieta świadoma swojej wartości potrafi stawiać słuszne granice i świadomie dysponować swoją siłą kochania. S. Anna zwróciła uwagę na cztery płaszczyzny (ciało, intelekt, emocjonalność i duchowość), w których kobieta i mężczyzna różnią się, co pozwala im potrzebować siebie nawzajem.

Magdalena Kleczyńska podjęła kwestię różnic kobiety i mężczyzny, które w spotkaniu płci pozwalają ujawnić czym jest kobiecość czy męskość. Na podstawie wielu rozmów i spotkań, prelegentka wskazała na różnice przeżywania relacji, uczuć, związku w życiu kobiety i mężczyzny. W inny sposób kobieta i mężczyzna przeżywają przyjaźń. Znajomość tych różnic pomaga głębiej i owocniej budować relację kobiety z mężczyzną w małżeństwie.

S. Anna Maria zwróciła uwagę na ciało kobiety, które stanowi widzialny wyraz tego, co w niej duchowe, niewidzialne. Łono kobiety wskazuje na jej ogromną zdolność przyjmowania i gościnności. Piersi są symbolem możliwości karmienia w różnych wymiarach. Serce kobiety to przestrzeń empatii i współcierpienia. Bogactwo kobiety nie zatrzymuję się jednak na jej ciele i biologicznych możliwościach. Gdy kończy się czas biologicznej płodności kobiety, otwiera się szczególna płodność na płaszczyźnie psychologicznej i duchowej. A zatem kobieta, która żyje wartościami, posiada niezwykłą siłę fascynacji i pociągania innych ku dobru, ku Bogu.

Magdalena Kleczyńska zaprosiła kobiety i dziewczyny do mądrego samorozwoju w swojej kobiecości w poszczególnych sferach swojej osobowości, aby za zewnętrznym pięknem ciała, pojawiało się również piękno duchowe.

Kolejne wykłady w cyklu „Duchowość dla Warszawy” zostaną wznowione po wakacjach. Serdecznie zapraszamy.