Duchowość dla Warszawy – „Jak (nie) iść do spowiedzi. Poradnik do konfesjonału”

„Spowiedź to wpisanie grzechów na rachunek, który już zapłacił Jezus” – takie słowa padły na kolejnym wykładzie z cyklu Duchowości dla Warszawy, który dotyczył sakramentu pojednania. O tym „Jak (nie) iść do spowiedzi”, przekonywali słuchaczy zgromadzonych 18 listopada w auli Narodowego Instytutu Kultury i Dziedzictwa Wsi –  o. prof. Andrzej Derdziuk OFMCap (teolog moralista) oraz ks. dr Tomasz Liszewski (psycholog, psychoterapeuta).

Wykład poruszał różne aspekty sakramentu pojednania. O. prof. Andrzej Derdziuk zwrócił uwagę, iż człowiek naturalnie potrzebuje werbalizacji swoich przeżyć. Potrzebuje wglądu w siebie, otwarcia i niejako „wietrzenia” swojego wnętrza. Nazywając swoje przeżycia i czyny, człowiek zaczyna je poznawać i panować nad nimi. Spotyka zrozumienie i zostaje wysłuchany. „Jednak sakrament pojednania, kontynuował teolog moralista, posiada przede wszystkim charakter ontyczny – gładzi nasze grzechy”. Jezus Chrystus z mocą swojego zmartwychwstania staje się obecny w życiu człowieka, przyjmując na siebie konsekwencje jego złych wyborów. Uznanie własnej grzeszności pozwala penitentowi wejść w tajemnicę paschalną Jezusa i doświadczyć przemieniającej mocy Jego miłości. Grzechów nie można ani wyolbrzymiać, ani lekceważyć. Obecność Ducha Świętego, który pozwala nam poznać nasz grzech, poucza nas, że Bóg w nas wierzy i widzi w nas dobro.

Ks. dr Tomasz Liszewski zastanawiał się w swojej refleksji, co należy zrobić, by nie stracić potrzeby spowiedzi. Zwrócił uwagę na rolę człowieka w przygotowaniu do tego sakramentu. „Rachunek sumienia, żal za grzechy i postanowienie poprawy mogą pokazać jak wygląda nasze życie wiary, nasza modlitwa” – zauważył. „Kiedy przygotowujemy się do spowiedzi, stajemy przed Bogiem na modlitwie. Ważne, by zauważyć, jak ja widzę Boga i relację do Niego, czy skupiam się na Nim, czy na sobie. Przygotowanie do spowiedzi prowadzi do samoświadomości, co Bóg zmienia we mnie w tym sakramencie. Ważne, aby wziąć pod uwagę zarówno swój stan fizyczny, swoje myśli, emocje, potrzeby i wartości, zadając sobie pytanie o swoje oczekiwania wobec sakramentu pojednania”.

Po wystąpieniu prelegentów uczestnicy wykładu zadawali liczne pytania, dotykające różnych wymiarów sakramentalnej spowiedzi i spowiedników. Kolejny wykład z cyklu „Duchowość dla Warszawy” odbędzie się 15 grudnia.

Galeria
fot. Mirosław Wiśniewski