Akademia Dziennikarstwa

akademiadziennikarstwaUczestników Akademii Dziennikarstwa zapraszamy na kolejne spotkanie, które odbędzie się 22 października.

Program