Akademia Katolicka w Warszawie zainaugurowała pierwszy rok akademicki.

„W tym skromniejszym gronie, ze względu na możliwości i naszą ludzką, chrześcijańską roztropność pragniemy tym goręcej się modlić o Boże błogosławieństwo dla profesorów, pracowników, studentów” – powiedział na wstępie metropolita warszawski.

W homilii, Wielki Kanclerz uczelni podkreślił, iż celem każdej uczelni wyższej jest „szukać i odkrywać prawdę, oraz ukazywać blask tej prawdy”. Wskazał na potrzebę odwagi i wytrwałości profesorów w szukaniu prawdy i uczestnictwie w formacji młodego człowieka. Zwracając się do studentów, ks. kardynał apelował, by nie zabrakło im wytrwałości w modlitwie, w pracy nad sobą i w studiowaniu.

Kard. Nycz zachęcił do lektury najnowszej papieskiej encykliki “Fratelli tuttii”. Wskazał na główną myśl encykliki, iż człowiek potrzebuje braterstwa i przyjaźni społecznej.  Przekonywał, iż jest to niemałe zadanie, tak słuchać Słowa Bożego, „aby się ono odrodziło w naszym życiu braterstwem i przyjaźnią społeczną, która jest lekarstwem na biedy współczesnego świata”.

„Z nadzieją, odważnie, odpowiedzialnie i mężnie przystępujcie do nowego roku akademickiego, abyście w tej wytrwałości o którą woła Pan radośnie i owocnie potrafili go kończyć” zachęcał studentów kard. Nycz.

W tym roku msza św. inauguracyjna transmitowana była na żywo na stronie internetowej uczelni oraz archidiecezji warszawskiej.

Galeria
fot. Mirosław Wiśniewski