Przed dopuszczeniem pracy do egzaminu magisterskiego każdy promotor sprawdza pracę w Jednolitym Systemie Antyplagiatowym. Wydrukowany i podpisany przez promotora raport jest następnie przechowywany w aktach studenta.

Link do logowania: https://jsa.opi.org.pl/home/login

Informacje podstawowe dotyczące badania plików można znaleźć w Bazie wiedzy https://jsa.opi.org.pl/centrum-pomocy/baza-wiedzy-skroty/
i na filmach instruktażowych: