Człowieka zmagania o przyszłość. Nauka, kultura, wiara. Zapraszamy na relację z pierwszej debaty Warszawskiego Festiwalu Teologicznnego

„Człowieka zmagania o przyszłość. Nauka, kultura wiara”. Debatą naukową pod tym tytułem, 5 maja, w auli Narodowego Instytutu Kultury i Dziedzictwa Wsi rozpoczął się pierwszy Warszawski Festiwal Teologiczny, organizowany przez Akademię Katolicką w Warszawie. W debacie naukowej nad człowiekiem, którą prowadził o. dr Janusz Pyda OP (AKW) uczestniczyło 4 prelegentów: prof. Alojzy Nowak (ekonomista, UW), prof. Marek Krawczyk (lekarz, WUM), prof. Zbigniew Stawrowski (filozof, UKSW) oraz ks. prof. Marian Machinek (teolog, UWM).

Prelegenci w syntetyczny sposób przedstawili najważniejsze współczesne badania ze swoich dziedzin naukowych, traktujące o człowieku. Wypowiedzi te zostały następnie poszerzone krótkimi wystąpieniami przedstawicieli innych dyscyplin nauki. Prelegenci odpowiadali również na pytania licznie zgromadzonych słuchaczy. W wydarzeniu uczestniczyli rektorzy uczelni Warszawy, komitet teologiczny PAN, dziekani polskich Wydziałów Teologicznych, wykładowcy Akademii Katolickiej (Kolegium Joanneum i Kolegium Bobolanum), wykładowcy i studenci seminariów afiliowanych do AKW oraz wszyscy chętni. Uczestnicy wydarzenia zauważyli potrzebę kontynuacji debat nauk i teologii.

Galeria
fot. Mirosław Wiśniewski