„Czy Polska poradzi sobie bez Kościoła?” – sympozjum naukowe

„Czy Polska poradzi sobie bez Kościoła? W 100-lecie odzyskania niepodległości” to tytuł sympozjum, które odbyło się 21 kwietnia 2018 r. na Papieskim Wydziale Teologicznym w Warszawie.

Konferencję otworzył Rektor uczelni, ks. prof. dr hab. Krzysztof Pawlina.

„Można mówić o dwóch wymiarach niepodległości. Obok niepodległości w sensie politycznym istnieje niepodległość ducha – wolność, do której wzywa nas Ewangelia Jezusa Chrystusa” – zauważył ks. Rektor. Licznie zebranych kandydatów na księży namawiał do nauki, „jak współcześnie towarzyszyć narodowi w posłudze jako ksiądz, jako duszpasterz, jako społecznik”. Wspomniał, iż naród Polski, zawsze miał swoich kapłanów, którzy mu przewodzili.

„Wolny człowiek musi mieć odwagę, poczucie godności i poczucie szczęścia. To są dary o które trzeba zabiegać, prosić Boga i samemu je w sobie pielęgnować” –przekonywał ks. Rektor.

Pierwszy wykład wygłosił dr hab. Paweł Skibiński z UW, który mówił o „Wkładzie Kościoła w odzyskanie niepodległości”. Następnie temat „Kościół a wolność w III RP” poruszył prof. Wojciech Roszkowski. Z trzecim tematem „Czy religia może obyć się bez polityki?” zmierzył się ks. prof. dr hab. Piotr Mazurkiewicz z UKSW.

Po przerwie w dyskusji panelowej uczestniczyli prof. dr hab. Aniela Dylus, dr Dariusz Karłowicz, red. Michał Szułdrzyński oraz o. dr Maciej Roszkowski OP. Panel poprowadził red. Tomasz Królak z KAI.

W sympozjum uczestniczyli profesorowie i studenci sześciu afiliowanych przez PWTW seminariów duchownych, profesorowie i studenci Papieskiego Wydziału Teologicznego oraz duchowni i świeccy uczestnicy konferencji.

Galeria

fot. Mirosław Wiśniewski