Czy warto być w takim Kościele? – Duchowość dla Warszawy

29 listopada w Bazylice Św. Krzyża odbył się kolejny wykład z cyklu „Duchowość dla Warszawy”, organizowany przez Papieski Wydział Teologiczny  w Warszawie. Tym razem wykład pod tytułem „Czy warto być w takim Kościele?” wygłosił o. Adam Szustak OP, dominikanin, kaznodzieja wędrowny, rekolekcjonista, duszpasterz akademicki, ewangelizator działający w mediach.

Do licznie zgromadzonych słuchaczy, o. Adam skierował swoje refleksje dotyczące Kościoła w oparciu o nauczanie świętego Pawła z Listu do Tytusa i Listu do Filemona. W tym nauczaniu znalazła się zarówno diagnoza trudności Kościoła, jak i  odpowiedzi jak ją przezwyciężyć. Dominikanin zauważył, iż jednym z problemów ludzi w Kościele jest brak prawdziwej przynależności do wspólnoty, co oznacza jednocześnie brak więzi z Bogiem. Aby to naprawiać według prelegenta istotne są trzy rzeczywistości, obecne w Liście św. Pawła do Tytusa. Po pierwsze ważna jest gościnność, która jest równoznaczna z miłością wobec obcych, tak jak postąpił Abraham wobec Boga, który przybył do niego pod postacią trzech mężczyzn (por. Rdz 18). „Gościnność staje się wtedy otwartością, dzięki której Bóg może czynić wielkie cuda w życiu człowieka, tak, jak to się stało w historii Abrahama i Sary”, wyjaśniał zakonnik. Taką otwartość okazała Maryja w spotkaniu z Elżbietą. Taką gościnność najbardziej wyrażają natomiast otwarte ramiona Jezusa na krzyżu, który przyjmuje każdego człowieka. Kolejną ważną cechą ludzi Kościoła, opisaną w Liście do Tytusa, jest roztropność. Jest to cecha zarządcy z Łukaszowej przypowieści (por. Łk 16,1-8), który według niektórych interpretacji, zdecydował się stracić swój dochód, aby zjednać sobie dłużników swojego pana. Kościół ma być wspólnotą ludzi, którzy nie boją się tracić swego i siebie dla Boga i ludzi, tak, jak Chrystus stracił swoje życie dla nas. Trzecią cechą z Listu do Tytusa,  jest dobro i piękno. To po tym świat ma rozpoznać uczniów Jezusa, a niekoniecznie po jedzonej w piątki rybie. Jest to cecha, dzięki której można przyciągnąć ludzi do Jezusa i Kościoła. „Ludzie będą przychodzić do Kościoła, jeśli spotkają w nim miłość” – wyjaśniał zakonnik. A jeśli tego nie będzie w Kościele, ludzie od niego odejdą. Następnie o. Adam nakreślił główny problem obecny w Liście św. Pawła do Filemona, gdzie nie ma wątków teologicznych, a jedynie pouczenie o więzi miłości cechującej relacje chrześcijańskie. Jest tam obecna historia zbiegłego niewolnika Onezyma, za którym Paweł wstawiał się u jego pana, Filemona, odwołując się właśnie do chrześcijańskiej miłości. Ona się nie kończy nawet wtedy, gdy jest trudno. Nawet jeśli z Kościołem jest bardzo źle, to należy go kochać. Kościół jest niejako szpitalem polowym, gdzie Bóg karmi i leczy rany człowieka. „Kościół będzie takim, gdy my będziemy wszyscy gościnni, rozsądni i dobrzy”, stwierdził dominikanin na koniec wykładu.

Po wykładzie o. Adam odpowiadał na pytania słuchaczy, którzy mieli możliwość osobistej z nim rozmowy po zakończeniu spotkania. Kolejny wykład z cyklu „Duchowość dla Warszawy odbędzie się 15 stycznia 2020 roku.

Galeria
fot. Mirosław Wiśniewski