Drodzy Studenci

Czas pandemii stawia nas przed wieloma nowymi wyzwaniami, zarówno pod względem duchowym, jak i doczesnym. Wspólnota profesorów i pracowników Akademii Katolickiej w Warszawie, chcąc realizować nie tylko swoją misję badawczą i dydaktyczną, otacza Was wszystkich modlitwą. Mam jednak świadomość, że wielu z Was potrzebuje również wsparcia materialnego. Jak wiecie, minął już czas składania wniosków o przyznanie świadczeń pomocy materialnej dla studentów (stypendium rektora dla najlepszych studentów, stypendium socjalne i stypendium dla osób z niepełnosprawnością). Nadal jest jednak możliwość otrzymania zapomogi. https://akademiakatolicka.pl/sprawy-socjalne/zapomoga/

Prawo do ubiegania się o zapomogę przysługuje studentom na tych samych zasadach, co pozostałe świadczenia. Opisując i dokumentując swoją losową sytuację, można przedstawić przejściowe trudności wynikające z okoliczności pandemii.

Taki wniosek prosimy składać do 4 grudnia.

Życzę dobrego czasu Adwentu,
Ks. Krzysztof Pawlina
Rektor AKW