Drzewo na Krzyż

11 października 2013 r. w Domu zakonnym Uczennic Boskiego Mistrza przy ul. Żytniej 11 odbyła się inauguracja Studium Formacyjnego dla postulantek, nowicjuszek i sióstr juniorystek. Rozpoczęta permanentna 3-letnia formacja odbywa się przy współpracy z Konferencją Wyższych Przełożonych Żeńskich Zgromadzeń Zakonnych w Polsce. W tym roku Studium Formacyjne rozpoczęły 24 siostry. Uroczystą Mszę św. inauguracyjną odprawił ks. prof. dr hab. Krzysztof Pawlina.

W homilii Ks. Rektor porównał formację zakonną do wzrostu drzewa, które jest zasadzone z nadzieją, że kiedyś będzie się nadawało na Krzyż Zbawiciela. Siostry rozpoczynające formacje są nowymi roślinami, drzewami zasadzonymi w Bożym lesie. W pierwszym etapie wzrostu, kiedy gałęzie są jeszcze młode, nie nadają się na Krzyż. Etap formacji zakonnej jest przygotowywaniem siebie na Krzyż dla Chrystusa. Siostry nie są powołane dla siebie i nie realizują swojego planu na świętość. Aby stać się dobrym materiałem na Krzyż dla Pana, trzeba być otwartym na obróbkę, nie zamykać się na prawdę usłyszaną od drugiej osoby. Dzięki temu można osiągnąć dojrzałość personalną oraz dojrzałość duchową i bez przeszkód rozwijać się tak, aby któregoś dnia być gotowym na „ścięcie” jako dobry materiał na Krzyż Zbawiciela.

Podczas procesji z darami złożone zostały indeksy, które po zakończeniu Eucharystii ks. Rektor wręczył siostrom rozpoczynającym formację na Papieskim Wydziale Teologicznym w Warszawie. W Studium Formacyjnym uczestniczy na wszystkich latach 65 sióstr.

Zapraszamy do obejrzenia galerii