Duchowa droga Maryi

Chrześcijańskie życie duchowe jest darem, a nie nagrodą za nienaganne wypełnianie przykazań. Dzięki łasce Chrystusa zostajemy stworzeni na nowo i zaproszeni do życia w Duchu Świętym. Na czym polega rola Maryi w tym dochodzeniu do Nowego Życia w Chrystusie?

Duchowa droga Maryi była tematem kolejnego wykładu z cyklu „Duchowość dla Warszawy”, organizowanego przez Akademię Katolicką w Warszawie. S. Aleksandra Szyborska PDDM i o. dr hab. Michał Legan OSPPE podjęli refleksję nad pytaniem: „Odkrywanie Jezusa. Jak żyć duchowością Maryi?”. Wykład odbył się 5 czerwca w auli Narodowego Instytutu Kultury i Dziedzictwa Wsi.

S. Aleksandra zauważyła, że podczas wieloletniej posługi dziennikarskiej na Jasnej Górze wielokrotnie spotkała się ze świadectwami ludzi, którzy odkryli szczególne obdarowanie przez wstawiennictwo Matki Bożej. Często nie potrafili wyjaśnić na czym to dokładnie polegało, oddać w słowach. Maryja była dyskretnie obecna w ich życiu jako „znak pociechy i niezawodnej nadziei” – czyli konkretna pomoc w życiu oraz wskazująca na to, będzie w przyszłości. Maryja w naszym życiu, tak w Kanie Galilejskiej, zauważa braki, ubóstwo i oddaje je Jezusowi, który potrafi im zaradzić. Jednocześnie znak w Kanie zapowiadał zbawienie, przymierze w krwi Jezusa, które dokonało się na Kalwarii. Maryja jest obecna w naszym życiu, aby pomóc nam zbliżyć się do Jezusa, przyjąć Jego działanie i dar zbawienia. Maryja stojąca pod krzyżem uczy nas nadziei, że nawet trud i cierpienie mogą stać się owocne. Jednak dar Jezusa to nie tylko odpuszczenie grzechów. Trójca Święta żyje w nas od chwili naszego chrztu i również przez nasze człowieczeństwo chce się objawiać i działać. Maryja uczy nas przyjmowania darów Boga w naszej codzienności, uczy nas wdzięczności i modlitwy, która otwiera nas na Ducha Świętego. Prelegentka odniosła się do symboliki filmu „Uczta Babette”, który pomaga zrozumieć różnicę między duchowością opartą na wysiłku woli i ascezy człowieka, a duchowością obdarowania i miłości, czego uczy nas właśnie Maryja.

O. Michał Legan zwrócił uwagę na swoistą teologię, którą ukazuje postawa Maryi w ewangeliach. Maryja w każdej sytuacji swojej drogi wiary słucha i rozważa Boże słowo. To jest właśnie Jej duchowość, którą nam pozostawia. Ona całym swoim życiem przyjmuje dar Jezusa i do Niego prowadzi. Maryja w Kanie Galilejskiej wychodzi naprzeciw ludzkiemu ubóstwu, potrafi przez swe czyste serce przestawić tę potrzebę Synowi, a także zaprosić sługi do posłuszeństwa. Paulin zauważył również konieczność poprawności w naszym teologicznym języku. Nie modlimy się „do Maryi”, ale z Nią do Boga. Czciciele Maryi są czcicielami Jezusa. Potrzebujemy więc przemierzać drogę od pobożności do duchowości Maryjnej. Wzorem takiej postawy może być św. Jana Paweł II, który zapraszając na światowe dni młodzieży na Jasną Górę zaproponował hasło ukazujące chrześcijańską wolność – „Otrzymaliście Ducha przybrania za synów”. Maryja zatem, nie koncentruje na sobie, ale przypomina o godności dzieci Bożych, o obdarowaniu Duchem Świętym.

Zapraszamy na kolejne wykłady z cyklu „Duchowość dla Warszawy” w nowym roku akademickim.

Galeria
fot. Mirosław Wiśniewski