Duchowość dla Warszawy

8 października odbył się kolejny wykład z cyklu „Duchowość dla Warszawy”, zorganizowany przez Akademię Katolicką w Warszawie, we współpracy z Narodowym Instytutem Kultury i Dziedzictwa Wsi.Tym razem połączył się on z obchodami XXI Dnia Papieskiego, przygotowanego przez Fundację „Dzieło Nowego Tysiąclecia”, przy obecności J.E. Kardynała Kazimierza Nycza.


 

Tytuł wykładu: „Czy jest lekarstwo na lęk?”, nawiązywał do słów Jana Pawła II” „Nie lękajcie się”, które zostały wypowiedziane przez papieża Polaka podczas inauguracji Jego pontyfikatu. W wykładzie brało udział dwóch prelegentów i dwoje komentatorów. Po przywitaniu zebranych przez rektora Akademii Katolickiej, ks. prof. Krzysztofa Pawlinę oraz ks. Dariusza Kowalczyka, przewodniczącego zarządu Fundacji „Dzieło Nowego Tysiąclecia”, rozpoczął się wykład. Pierwszy prelegent, ks. dr hab. Wojciech Węgrzyniak (UPJPII) przedstawił zagadnienie lęku od strony biblijnej. Biblista z Krakowa ukazał najpierw pięć cech lęku, które wskazywały na normalność tego zjawiska wśród ludzi, a następnie podał propozycje lekarstwa na lęk, zarówno te zależne od człowieka (wiedza, wiara, miłość, troska o pokój, modlitwa i pokora) oraz te, które są od niego niezależne (wsparcie ludzi, dobra władza, dar i sam Bóg). Kolejny prelegent, ks. dr Tadeusz Kotlewski SJ  zwrócił uwagę, iż odwaga nie oznacza braku lęku, ale przekroczenie go. „Miłość i lęk idą w parze w życiu ludzkim, gdyż chcemy miłości i boimy się jej” – zauważył. Jednocześnie lęk stanowi zdrową reakcję na niebezpieczeństwa, jest doświadczeniem ludzkiej egzystencji, wskazuje na głód emocjonalny człowieka. Lęk zasadniczo pochodzi z naszych oczekiwań miłości doskonałej, która nie jest w pełni możliwa na tym świecie. Dlatego człowiek zraniony zamyka, ucieka w świat lęku. Lekarstwem na lęk, według jezuity, jest przede wszystkich pełen empatii  drugi człowiek. Przez jego autentyczną, pełną troski obecność, przychodzi do człowieka sam Bóg. Komentując wykłady prelegentów, s. Anna Maria Pudełko AP, zauważyła komplementarną drogę Bożego słowa i ludzkich doświadczeń. Lekarstwem na lęk miałaby być pełna zaufania postawa Jezusa, który odczuwając lęk w Ogrodzie Oliwnym, szukał obecności swoich uczniów, a jednocześnie wołał w modlitwie do Ojca. Odkrywanie miłości Boga wobec nas jest źródłem głębokiego pokoju, gdyż umacnia nas w tożsamości danej nam przez Niego. Przyjęcie daru Boga otwiera nas z kolei na innych. Siostra odniosła się do słów Jana Pawła II, który wskazywał powołanie do kobiecości męskości jako realizację pełni człowieczeństwa. Drugi komentator, o.prof. Jarosław Kupczak OP zwrócił uwagę na różne rozumienie ludzkiego lęku w teologii. Nie jest wykluczone, iż lęk mógł stanowić jakiś aspekt kondycji człowieka przed grzechem, spowodowany kruchością jego cielesnej natury. Mógł to być jednak lęk równoważony łaską stanu pierwotnego. Po grzechu lęk dotyczy już naszej zranionej natury. Człowiek lęka się autodestrukcji, która może pochodzić od niego samego. Zaskakująco lekarstwem na lęk może być bojaźń Boża, która ma kształtować w człowieku wystrzeganie się niszczącego grzechu. Po wykładzie prelegenci i komentatorzy odpowiadali na pytania uczestników wykładu, który zakończył się słowem i błogosławieństwem J.E. kardynała Kazimierza Nycza.

Kolejny wykład z cyklu „Duchowość dla Warszawy” odbędzie się 18 listopada.

Galeria

fot. Mirosław Wiśniewski