Duchowość dla Warszawy – GOLGOTA JASNOGÓRSKA

5 marca, po raz kolejny w Centralnej Bibliotece Rolniczej odbyło się spotkanie z cyklu „Duchowość dla Warszawy”, organizowane przez Papieski Wydział Teologiczny w Warszawie.

W klimacie wielkopostnej wędrówki ku Kalwarii i zmartwychwstaniu Chrystusa, licznie zgromadzeni słuchacze otwartych wykładów zostali zaproszeni przez Rektora Papieskiego Wydziału, Ks. Prof. Krzysztofa Pawlinę do udziału w wykładzie, który dotyka nie tylko umysł, ale duszę i serce. Poezja i muzyka stały się drogą do wyrażenia i przyjęcia nie tylko cierpienia Chrystusa podczas Jego drogi krzyżowej, ale również własnego  cierpienia.


Stało się to możliwe za sprawą koncertu pasyjnego Golgota Jasnogórska”. Jest to  koncert złożony z tekstów wielkiego poety Ernesta Brylla z muzyką i w wykonaniu Joanny Lewandowskiej i Marcina Stycznia, jednych z najpopularniejszych artystów z kręgu piosenki poetyckiej. „Golgota Jasnogórska” to poemat napisany przez Ernesta Brylla do obrazów pasyjnych Jerzego Dudy-Gracza pod tym samym tytułem, które znajdują się nad Kaplicą Matki Boskiej Częstochowskiej na Jasnej Górze. „Golgota Jasnogórska” składa się z 18. stacji, obejmuje także zmartwychwstanie i wniebowstąpienie Jezusa. Cztery stacje są recytowane, czternaście stacji śpiewanych przez Joannę Lewandowską i Marcina Stycznia tylko z akompaniamentem gitary. Piękno słowa, muzyki, śpiewu, wprowadziło słuchaczy w refleksję nad cierpieniem i życiem. Po koncercie była możliwość spotkania i rozmowy z artystami. Cykl wykładów „Duchowość dla Warszawy” będzie kontynuowany.

Galeria
fot. Mirosław Wiśniewski