Duchowość dla Warszawy – Pieniądze w świetle Ewangelii – 23.11.2017