Dyplomy dla absolwentów Studium Duchowości oraz Instytutu Szkolenia Organistów

19 czerwca 2017 roku na Papieskim Wydziale Teologicznym w Warszawie miało miejsce uroczyste zakończenie roku akademickiego dla studentów Studium Duchowości oraz Instytutu Szkolenia Organistów .

Rektor PWTW, ks. Krzysztof Pawlina przewodniczył mszy świętej sprawowanej w intencji studentów, którą koncelebrowali ks. Grzegorz Ostrowski (kierownik Studium Duchowości) oraz ks. Andrzej Filaber (dyrektor Instytutu Szkolenia Organistów).

Po mszy świętej przyszedł czas na uhonorowanie studentów. Ksiądz Grzegorz Ostrowski pogratulował studentom, którzy ukończyli Studium doktoranckie. Następnie zaprosił po odbiór dyplomów absolwentów studium podyplomowego oraz wręczył dyplomy licencjata kanonicznego.

Ksiądz Andrzej Filaber wręczył absolwentom Instytutu Szkolenia Organistów dyplomy I (najwyższe kwalifikacje zawodowe z magisterium) oraz II i III stopnia.

Uroczystość uświetniły pokazy dyrygentury oraz gry na organach.

W ramach Studium Duchowości prowadzone są: Studia Doktoranckie, Podyplomowe Studium Duchowości oraz Otwarte Studium Życia Wewnętrznego.

Instytut Szkolenia Organistów przy PWTW przygotowuje kandydatów do posługi muzyka kościelnego.

Galeria

fot. Mirosław Wiśniewski