E-LEARNING – KSZTAŁCENIE NA ODLEGŁOŚĆ

Dla kogo?Working at home can by pleasure

Profil kandydata

Studia są przeznaczone dla osób świeckich, członków instytutów życia konsekrowanego i stowarzyszeń życia apostolskiego, które chcą studiować w miejscu zamieszkania, bez konieczności częstych przyjazdów na uczelnię. Większość kandydatów mieszka daleko od Warszawy lub zagranicą i z różnych względów nie może uczestniczyć w cotygodniowych zajęciach. Kandydaci są osobami pracującymi w różnych zawodach i potrafią pogodzić pracę zawodową ze studiami. Konieczne jest uczestnictwo w trzech pięciodniowych sesjach wykładowo-egzaminacyjnych w ciągu roku, trwających od poniedziałku do piątku w siedzibie uczelni w Warszawie.

Co oferujemy?
PWTW oferuje niestacjonarne studia magisterskie (blended-learning) na kierunku teologia ze specjalnościami: teologia ogólna lub katechetyka, które odbywają się w cyklu trymestralnym. Studia odbywają się w formie e-learningu, czyli kształcenia na odległość.

Co po studiach? Profil absolwenta
Wszyscy absolwenci otrzymują tytuł magistra teologii: ze specjalnością katechetyka lub teologia ogólna.
Absolwent ze specjalnością katechetyka może podjąć pracę na stanowisku nauczyciela religii w szkole, na każdym etapie edukacyjnym, absolwent ze specjalnością teologia ogólna jest natomiast przygotowany do pracy w redakcjach katolickich czasopism, rozgłośni radiowych, stacji telewizyjnych, portali internetowych.
Absolwenci mogą twórczo angażować się w organizacjach pozarządowych i stowarzyszeniach promujących wartości chrześcijańskie. Są przygotowani do swobodnego działania w różnych obszarach życia społecznego: w edukacji, nauce, mediach, biznesie i polityce.

Forma wykładów
W systemie kształcenia na odległość ważna jest obowiązkowość i umiejętność samodzielnej nauki. Każdy może pracować w swoim tempie w domowym zaciszu. Materiały do nauki udostępniane są studentom za pośrednictwem internetu.
Studenci biorą udział w trzech pięciodniowych sesjach wykładowo-egzaminacyjnych w ciągu roku (od poniedziałku do piątku), odbywających się na PWTW przy ul. Dewajtis 3 w Warszawie.

W roku akademickim 2016/2017 sesje wykładowo-egzaminacyjne planowane są w następujących terminach:

  1. 24-28 października 2016
  2. 23-27 stycznia 2017
  3. 22–26 maja 2017

Rekrutacja
Składanie dokumentów: od 1 lipca do 24 października 2016 r.
Rozmowa kwalifikacyjna: 24 października 2016 r. w godz. 9.00-12.00.
Osoby które będą składały dokumenty 24 października proszone są o wcześniejsze zgłoszenie swojej kandydatury na studia do sekretariatu PWTW (tel. lub e-mail poniżej).

Wymagane dokumenty:

  1. Podanie – ankieta
  2. Świadectwo dojrzałości oraz świadectwo ukończenia szkoły średniej (oryginał lub odpis i ksero)
  3. Opinia proboszcza z rodzinnej parafii kandydata
  4. Zaświadczenie lekarskie
  5. Trzy zdjęcia
  6. Ksero dokumentu tożsamości
  7. Opłata wpisowa (85 zł)

Kierownik studiów
Ks. dr Andrzej Tulej, e-mail: atulej1@wp.pl

Opłaty
Koszt studiów: 1000 zł za cały rok akademicki.

Szczegółowych informacji udziela sekretariat PWTW:

Dewajtis 3, 01-815 Warszawa

tel/fax.: 22 869 98 90

e-mail: sekretariat@akademiakatolicka.pl

Godziny pracy sekretariatu:

w lipcu i sierpniu od poniedziałku do środy w godz. 12.00-18.00, w czwartek i piątek w godz. 9.00-15.00; od września codziennie w godz. 9.00-14.00

 

ZOBACZ WIĘCEJ:

www.akademiakatolicka.pl

YouTube: E-learning – studiuję u siebie

Jesteśmy na Facebooku: PWT w Warszawie