Egzamin Ex universa theologia

30 września egzamin Ex universa theologia rozpocznie się o godzinie 11:30.
Prosimy przybyć 15 minut wcześniej.
Egzaminy magisterskie będą się odbywały według następującego porządku <link>.