Egzamin Ex universa theologia i egzamin magisterski

Zgodnie z informacjami przekazywanymi na początku roku akademickiego egzamin Ex universa theologia i egzamin magisterski odbędą się w sobotę 17 czerwca. Studenci, którzy chcą podchodzić do tych egzaminów proszeni są o złożenie minimum 2 tygodnie wcześniej w sekretariacie podania o dopuszczenie do Ex universy oraz pracy magisterskiej. Godzina rozpoczęcia egzaminów zostanie podana po ustaleniu liczby Studentów, planujących tego dnia zdawać Ex universę i egzamin magisterski.