„Eucharystia dla (nie) wtajemniczonych. Po co chodzimy na Mszę świętą?”

„Nie można podać instrukcji na to czym jest Eucharystia, gdyż jest to miłość, relacja, którą należy przeżyć. W nią, również my, chrześcijanie, ciągle potrzebujemy być wtajemniczani na nowo” – tak rozpoczął się kolejny wykład z cyklu „Duchowość dla Warszawy”, który odbył się 24 lutego 2022 roku w auli odczytowej Narodowego Instytutu Kultury i Dziedzictwa Wsi.
 

 


„Eucharystia dla (nie) wtajemniczonych. Po co chodzimy na Mszę świętą?” – z tematem Eucharystii zmierzyli się rzeszowscy liturgiści – ks. dr Sławomir Jeziorski oraz ks. dr Tomasz Bać. Na początku wykładu ks. Sławomir ukazał złożoność tematu związanego z Eucharystią, która stanowi tajemnicę bardzo wielopłaszczyznową. Eucharystię przeżywamy w sposób indywidualny, a jednocześnie też dotyczy ona wspólnoty Kościoła. Rzeszowski liturgista wyjaśniał tajemnicę Eucharystii odnosząc się do czterech słów obecnych w opisie jej ustanowienia: „wziął chleb, błogosławił, połamał, rozdał”… Jest to z jednej strony zobrazowanie całego życia Jezusa, ale z drugiej strony jest to odniesienie do życia chrześcijanina. Chlebem ofiarowanym na ołtarzu jesteśmy my sami, jest nasze życie, które zostaje ofiarowane i przemienione przez Jezusa. Ks. Sławomir odniósł te czynności do części liturgii Eucharystii: złożenia darów, modlitwy eucharystycznej, przygotowania do Komunii świętej i samej Komunii świętej. Eucharystia dotyczy mocno naszej egzystencji. Przynosimy na nią konkret naszego życia, również to, co trudne. Wszystko to zostaje przemienione mocą Ducha Świętego i przyjęte na nowo przez nas wraz z Ciałem Chrystusa.

Ks. dr Tomasz Bać poszerzył horyzont osobistego przeżywania Eucharystii. Celebracja liturgiczna prowadzi do życia, które jest przeżywane we wspólnocie Kościoła. W związku z tym komunia łączy nas nie tylko z Ciałem Chrystusa obecnym pod postacią chleba, ale i Jego ciałem mistycznym, jakim jest Kościół. Z komunii rodzi się misja, posłanie. Trzeba wyjść z Kościoła i przeżywać Eucharystię dalej, w konkretnych wyborach. W ten sposób Eucharystia staje się naszym życiem.

Po wystąpieniu prelegentów uczestnicy wykładu zadawali pytania, dotykające różnych wymiarów Eucharystii. Kolejny wykład z cyklu „Duchowość dla Warszawy” odbędzie się 17 marca.

Galeria
fot. Mirosław Wiśniewski