Forum Filmów Nie-Zwyczajnych prezentuje film: „80 milionów”

FORUM FILMÓW NIE-ZWYCZAJNYCH zaprasza na film „80 milionów” (Polska 2011) w reż. Waldemara Krzystka w niedzielę 24 listopada 2013 r. o godz. 18.00 w sali kinowej PWTW przy ul. Dewajtis 3 w Warszawie. Dyskusję po projekcji prowadzi o. dr Marek Kotyński. Spotkanie jest otwarte dla wszystkich. Wstęp 10 zł.

O FILMIE: W wyniku fali strajków na Wybrzeżu w sierpniu 1980r. władze PRL postanawiają iść na ustępstwa. Wkrótce powstaje Niezależny Samorządny Związek Zawodowy „Solidarność”. Komuniści nie zamierzają jednak łatwo odpuścić. Szukając pretekstu do ostatecznego rozprawienia się z opozycją. Służba Bezpieczeństwa rozpoczyna prowokacje mające skłonić związkowców do wystąpień. Jesienią 1981r. roku sytuacja jest już bardzo napięta. Działacze dolnośląskiego wydziału „Solidarności” zostają poinformowani, że już wkrótce w całym kraju zostanie wprowadzony stan wojenny. Postanawiają działać i wypłacić z wrocławskiego banku 80 milionów związkowych pieniędzy…