Gromadzicie się tutaj, by służyć Kościołowi

Studenci i profesorowie Papieskiego Wydziału Teologicznego w Warszawie uczestniczyli 15 grudnia w spotkaniu opłatkowym. Spotkanie rozpoczęło wspólne śpiewanie kolędy oraz słowa Ewangelii o narodzeniu Jezusa. W dalszej kolejności życzenia zebranym złożył ks. Kardynał Kazimierz Nycz.

Wielki Kanclerz papieskiej uczelni zwrócił uwagę, że studiowanie na różnych stopniach studiów teologicznych i przyteologicznych buduje i rozwija Kościół. Zwracając się do studentów powiedział: „Życzę Wam, żebyście wytrwali w tym studiowaniu i żebyście znaleźli w Waszych rodzinach, w Waszych parafiach, Waszych wspólnotach takich ludzi z którymi będziecie mogli współpracować w dziele głoszenia Ewangelii, w dziele zbawienia świata”.

Następnie przyszedł czas na dzielenie się opłatkiem i serdeczności, oraz obiad na który zaprosił wszystkich ks. Rektor Krzysztof Pawlina.

Galeria
fot. Mirosław Wiśniewski