Inauguracja Roku Akademickiego 2014/2015

PROGRAM UROCZYSTOŚCI

 

Godz.  16.30 Msza św., przewodniczy  J. E. Kard. Kazimierz Nycz, Arcybiskup  Metropolita Warszawski,

homilię wygłosi J. E. Bp Józef Guzdek, Biskup Polowy Wojska Polskiego

 

 

Godz.  18.00 Uroczysta inauguracja

  • Gaude Mater Polonia
  • przemówienie ks. prof. dr hab. Krzysztofa Pawliny, Rektora PWTW – Sekcja św. Jana Chrzciciela
  • przemówienie ks. prof. dr hab. Zbigniewa Kubackiego SJ, Rektora PWTW – Collegium Bobolanum
  • immatrykulacja  studentów
  • przemówienie przedstawiciela studentów
  • wykład inauguracyjny prof. dr. hab. Jana Madeya (Uniwersytet Warszawski) pt. „Pół wieku wspinaczki ku chmurom (obliczeniowym)”
  • słowo Jego Eminencji Księdza Kardynała Kazimierza Nycza, Wielkiego Kanclerza Papieskiego Wydziału Teologicznego w Warszawie
  • zakończenie
  • kolacja