Inauguracja roku akademickiego 2016/2017 w PWTW Warszawa – Homilia ks. kard. Kazimierza Nycza