Józef Kardynał Glemp – Prymas, który pozostał Człowiekiem – 2 rocznica śmierci