Jubileusz ks. prof. Marka Starowieyskiego

Nasz profesor ks. Marek Starowieyski 26 czerwca obchodzi sześćdziesięciolecie kapłaństwa. Święcenia prezbiteratu otrzymał z rąk Sługi Bożego Kardynała Stefana Wyszyńskiego. Ks. prof. dr hab. Marek Starowieyski jest cenionym w Polsce i za granicą znawcą Ojców Kościoła, miłośnikiem źródeł wczesnochrześcijańskich, autorem licznych publikacji, wykładowcą i duszpasterzem. Nadal prowadzi intensywne badania naukowe i działalność dydaktyczną, publikuje książki, a w 2017 roku otrzymał doktorat honoris causa na naszej Uczelni.

Czcigodnemu Jubilatowi życzymy, aby dobry Bóg pozwalał cieszyć się owocami służby drugiemu człowiekowi, obdarzał zdrowiem i siłami, a także potrzebnymi łaskami w drodze do Nieba. Niech kolejne lata ofiarnej posługi przy ołtarzu Chrystusa pomagają odkrywać Tajemnice Wiary i jeszcze mocniej kochać Boga i ludzi.