Konferencja Naukowa Doktorantów – „Kościół – znak wśród narodów”

W czwartek, 5 grudnia 2013 r. w gmachu PWTW na Bielanach odbyła się Konferencja naukowa pt. Kościół – znak wśród narodów. Gościem honorowym tego wydarzenia był ks. prof. dr hab. Krzysztof Góźdź z Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, redaktor polskiej wersji Opera Omnia Josepha Ratzingera/Benedykta XVI. Referaty dotyczące eklezjologii Teologa zebranej w dwóch częściach tomu VIII Opera Omnia zostały wygłoszone przez doktorantów.

Szczegółowy program konferencji:

10.00-10.10 Powitanie

ks. prof. dr hab. Krzysztof Pawlina, Rektor PWTW – Sekcja św. Jana Chrzciciela

10.10-10.30 Wprowadzenie w VIII tom Opera Omnia J. Ratzingera

ks. prof. dr hab. Krzysztof Góźdź (KUL)

10.30-12.00 Część I: 4 referaty + dyskusja (30 min.)

Kacper Malicki: Braterstwo chrześcijańskie

Artur Turemko: Geneza, istota i misja Kościoła

ks. Karol Aleksandrowicz: Kościół – powszechny sakrament zbawienia w Chrystusie

ks. Tomasz Chruścik: Sakrament zbawienia

12.00-13.30 Część II: 4 referaty + dyskusja (30 min.)

Alina Wóycicka: Lud Boga Ojca i Ciało Chrystusa

ks. Rafał Łaskawski: Świątynia Ducha Świętego

ks. Szymon Nowicki: Komunijna struktura Kościoła

Eliza Rygasiewicz: Prymat papieża

13.30-14.15 Przerwa na obiad

14.15-16.15 Część III: 6 referatów + dyskusja (30 min.)

ks. Marcin Klotz: Dialog katolicko-prawosławny

ks. Piotr Kodym: Dialog katolicko-anglikański

Monika Mostowska: Kościół a wielość religii

ks. Krystian Chmielewski: Wielość religii a jedno przymierze. Przedmowa

P. Jokimaityde: Przyszłość Kościoła

Justyna Kwiatkowska-Kornatko: Przyszłość Kościoła. Wspólnota w drodze

16.15-16.45 Podsumowanie

ks. prof. dr hab. Krzysztof Góźdź (KUL)

ks. prof. PWTW dr hab. Zbigniew Kubacki SJ, Rektor PWTW – Collegium Bobolanum