Konferencja „Prymas Józef Glemp: nowe fakty i nieznane dokumenty”

23 stycznia 2018 r. w Domu Arcybiskupów Warszawskich odbyła się ogólnopolska konferencja naukowa pt. „Prymas Józef Glemp: nowe fakty i nieznane dokumenty. W 5 rocznicę śmierci”.

Prelegentów oraz licznie zebranych gości przywitał Rektor Papieskiego Wydziału Teologicznego w Warszawie, ks. Krzysztof Pawlina. „Celem tego sympozjum nie jest jedynie odświeżenie historii o Prymasie Józefie Glempie, dla wielu wszak dobrze znanej. Ma ono odsłonić nowe przestrzenie w epoce zmagania się Narodu i Kościoła z systemem komunistycznym, a wszystko po to by ukazać starania Kościoła i wolność wewnętrzną człowieka i wolność Narodu” – powiedział na wstępie ks. Pawlina.

Zgromadzeni wysłuchali 6 referatów: dr. Milena Kindziuk (UKSW) opowiedziała o okolicznościach postawienia „prymasowskiego” krzyża w Katyniu w 1998 r., profesor dr hab. Jan Żaryn (UKSW) ukazał Prymasa w świetle materiałów zgromadzonych w IPN, a dr hab. Paweł Skibiński odniósł się do historycznej spuścizny Józefa Glempa. Z kolei dr Rafał Łatka (IPN Warszawa) ukazał działania księdza Prymasa wobec opozycji politycznej (1981-89), ks. dr hab. Władysław Wyszowadzki (Londyn) opowiedział o wizycie kardynała w Wielkiej Brytanii w 1985 r., a dr Zbigniew Stanuch (IPN Szczecin) o Jego wizycie na Pomorzu Zachodnim.

Po części naukowej, wszyscy zebrani zostali zaproszeni do udziału we mszy świętej w Archikatedrze św. Jana Chrzciciela.

Konferencję zorganizował Papieski Wydział Teologiczny w Warszawie.

Galeria
fot. Mirosław Wiśniewski

Zachęcamy do obejrzenia wykładów, które zostały wygłoszone z tej okazji: