Ks. dr Marek Dobrzeniecki z habilitacją!

Pracownikowi naukowemu naszej uczelni, ks. dr. Markowi Dobrzenieckiemu, Uchwałą Rady Dyscypliny Filozofia z 2 czerwca 2022 roku, został nadany stopień doktora habilitowanego w dziedzinie nauk humanistycznych w dyscyplinie: filozofia.

Serdecznie gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów w rozwoju naukowym!