Ks. Kard. Nycz wśród młodych księży

W piątek i sobotę na Papieskim Wydziale Teologicznym odbywało się spotkanie formacyjne dla młodych księży. Tematem przewodnim spotkania była ewangelizacja osób niezainteresowanych Chrystusem i Kościołem. Podczas jednego z wykładów (dla grupy 6-10 lat po święceniach kapłańskich) uczestników odwiedził ks. Kardynał Kazimierz Nycz, który poruszył temat przesłania Synodu o Nowej Ewangelizacji.

Ks. Kardynał zaznaczył, że podczas Synodu przewijała się sentencja: „Nie ma Ewangelizacji bez Świadectwa, z kolei nie ma Świadectwa bez Świętości, zatem nie ma Ewangelizacji bez Świętości.”

Ewangelizacja – dodał Kard. Nycz –  jest to działanie w głąb człowieka, w głąb jego wiary, jest to potrzebne każdemu z nas. Nie tylko osobom, które odeszły od Kościoła.

Ks. Kardynał użył porównania wiary do lasu:

Z Kościołem i z konkretnym człowiekiem w Kościele, z jego głębią wiary jest tak, jak z drzewami w gęstym lesie, które nie wpuszczają korzeni wgłąb. Inne drzewa chronią pojedyncze drzewo znajdujące się w lesie. Gdyby to drzewo zostało samo, pierwszy silny wiatr powaliłby je.

Na Synodzie pojawił się termin geografia Nowej Ewangelizacji. Okazuje się, że problemy Europy nie są problemami Kościoła Powszechnego. Kościół w Afryce nie zna problemów Kościoła Europy: potrzeby ponownego definiowania małżeństwa czy problemu dzietności. Tam funkcjonuje wręcz kult małżeństwa, dzietności i rodziny.

Spotkania formacyjne dla księży 2-5 lat po święceniach kapłańskich odbywają się regularnie cztery razy w roku. Księża między 6 a 10 rokiem po święceniach formują się trzy razy w roku.