Kurs muzyki liturgicznej

Trwają zapisy na roczny kurs muzyki liturgicznej, który rozpocznie się w październiku 2012 r. Zajęcia odbywają się w ramach Centrum Liturgiczno-Biblijnego Papieskiego Wydziału Teologicznego w Warszawie. Kurs prowadzą Siostry Uczennice Boskiego Mistrza. Program obejmuje wykłady z biblistyki, liturgiki i muzyki liturgicznej oraz ćwiczenia z emisji głosu, śpiewu w scholi i chórze, a także rozważanie słowa Bożego metodą Lectio divina, uroczyste celebracje Eucharystii i Liturgii godzin.

Celem kursu jest kompetentne przygotowanie oraz formacja osób wykonujących muzykę podczas celebracji liturgicznych. Do udziału zaproszone są osoby konsekrowane, duchowni oraz świeccy pełniący funkcję odpowiedzialnych za muzykę liturgiczną w swoich wspólnotach czy parafiach (organiści, dyrygenci schol i chórów parafialnych), a także członkowie schol i zespołów muzycznych.
Kurs odbywa się w domu Zgromadzenia Sióstr Uczennic Boskiego Mistrza w Warszawie przy ul. Żytniej 11. Pełny koszt rocznego kursu (9 zjazdów weekendowych) wynosi 760 zł. Program oraz pozostałe informacje umieszczone są na stronie: www.pddm.pl.

Kurs na YouTube: http://youtu.be/PsWQ30YkL-A

Zobacz ulotkę

Śpiewnik „Wybrane hymny na Jutrznię i Nieszpory”