Dla absolwentów Szkoły Liderów Nowej Ewangelizacji Papieski Wydział Teologiczny w Warszawie stworzył Laboratorium Nowej Ewangelizacji. Jest to kontynuacja rozpoczętego dzieła rocznej Szkoły Liderów.

 

Program LNE  2014/2015:


25 października 2014 r. – rekolekcje

Prowadzi ks. prof. Zdzisław Kijas (Rzym)

 

29 listopada 2014 r. – Moja rola w relacjach z ludźmi

dr Agnieszka Kozak

 

7 lutego 2015 r. – Lectio divina – modlitewne czytanie Pisma Świętego

ks. dr Leszek Woroniecki

 

14 marca 2015 r. – Rozwój duchowy według ćwiczeń ignacjańskich

ks. dr Wacław Królikowski

 

13 czerwca 2015 r. – Tomasz z Akwinu sercem Świętej Teologii

ks. dr hab. Michał Paluch

 

Zapisy do 30 września 2014 r.w sekretariacie.

 
Dokumenty: