Laboratorium Nowej Ewangelizacji

2015.02.07 lABORATORIUM NOWEJ EWANGELIZACJI S7 lutego w sobotę odbędzie się kolejne spotkanie Laboratoruim Nowej Ewangelizacji.

Zapraszamy do zapoznania się z programem.