ks. dr Andrzej Tulej

atulej1@wp.pl

 

 

Temat pracy pisemnej:

„Opisz wybrane miejsce geograficzne Ziemi Świętej, ukazując je w kontekście osób i wydarzeń historii biblijnego Izraela” (4-5 tysięcy znaków)

Prace przesyłamy mailem do wykładowcy na podany adres do końca kwietnia 2013 r.

 

Lektura obowiązkowa:

List Jana Pawła II o pielgrzymowaniu do miejsc związanych z historią zbawienia, Watykan 1999

 

Tezy na egzamin:

1. Nazwy terytorium Palestyny i jej mieszkańców.
2. Położenie Palestyny i ukształtowanie terenu.
3. Krainy geograficzne i ich charakterystyka.
4. Klimat Palestyny.
5. Chronologia dziejów biblijnego Izraela.
6. Charakterystyka poszczególnych okresów historii Izraela.
7. Najważniejsze myśli z listu Jana Pawła II o pielgrzymowaniu
 

Pliki do pobrania:

Henri Daniel-Rops – Życie codzienne w Palestynie… Tło geograficzne
List Jana Pawła II o pielgrzymowaniu
Waldemar Chrostowski – Biblijny Izrael – dzieje i religia
Chronologia wydarzeń biblijnego Izraela
Centrum Schorra – Izrael
Centrum Schorra – Jerozolima

 

Materiały dostępne na tej stronie mogą być przeglądane i drukowane z pomocą programu Adobe Reader. Można go pobrać ze strony www.adobe.com/pl.

Polecane strony: