ks. dr Henryk Małecki

malecki88@wp.pl

 

Temat pracy pisemnej (do wyboru):

1. Prześladowanie i rozprzestrzenianie się Kościoła w pierwszych wiekach.
2. Początki piśmiennictwa chrześcijańskiego – Ewangeliści, Ojcowie Apostolscy, apologeci.
3. Zwycięstwo krzyża – edykty tolerancyjne.

Prace przesyłamy mailem do wykładowcy na podany adres do końca kwietnia 2013 r.

 

Bibliografia:

M. Danielou, Historia Kościoła, t. 1- 5.
A. Läpple, Mała historia Kościoła, Poznań 2007.
D. Olszewski, Dzieje chrześcijaństwa w zarysie, Kraków 1996.
Z. Zieliński, Historia Kościoła.

 

Tezy na egzamin:

1. Założenie Kościoła i dzieje gmin chrześcijańskich w Jerozolimie i Palestynie.
2. Kościół w kulturze grecko-rzymskiej. Nadprzyrodzone i naturalne przyczyny szybkiego rozwoju chrześcijaństwa.
3. Ojcowie Apostolscy i apologeci.
4. Przyczyny i przebieg prześladowań Kościoła.
5. Edykty tolerancyjne i ich skutki.
6. Chrześcijaństwo religią oficjalną (państwową).
7. Julian Apostata i jego sposoby walki z Kościołem.
8. Życie monastyczne Kościoła starożytnego na Wschodzie i na Zachodzie.
9. Herezje starożytnego Kościoła.
10. Ojcowie Kościoła i ich rola w przezwyciężaniu herezji.
11. Islam zagrożeniem dla starożytnego chrześcijaństwa.
12. Koniec świata antycznego na Zachodzie – wędrówka ludów.

Pliki do pobrania:

Ks. Henryk Małecki – Skrypt z Historii Kościoła starożytnego

 

Materiały dostępne na tej stronie mogą być przeglądane i drukowane z pomocą programu Adobe Reader. Można go pobrać ze strony www.adobe.com/pl.