o. dr Marek Kotyński CSsR

kotynski@onet.eu

 

 

Temat pracy pisemnej:

„Omów zależności między łaską oświęcającą cnotami teologalnymi i działaniem Ducha Św. w życiu duchowym na podstawie rozdz. V z książki Ch. A. Bernarda” (5-6 tys. znaków)

Prace przesyłamy mailem do wykładowcy na podany adres do końca kwietnia 2013 r.

 

Lektura obowiązkowa:

Charles André Bernard, Wprowadzenie do teologii duchowości, WAM, Kraków 1996.

 

Tezy na egzamin:

1. Jak powinna wyglądać chrześcijańska relacja do świata na podstawie rozdz. VIII z książki Ch. A. Bernarda?
2. Omów podstawowe etapy rozwoju życia duchowego na podstawie rozdz. IX z książki Ch. A. Bernarda.
3. Na podstawie rozdz. X z książki Ch. A. Bernarda wyjaśnij potrzebę i kształt ascezy chrześcijańskiej.
4. Omów na czym polega prymat miłości w życiu chrześcijańskim, na podstawie rozdz. XI z książki Ch. A. Bernarda.

 
Pliki do pobrania:

Ch. A. Bernard – Wprowadzenie do teologii duchowości, rozdz. V RZECZYWISTOŚĆ NADPRZYRODZONA
Ch. A. Bernard – Wprowadzenie do teologii duchowości rozdz. IX CZASOWOŚĆ
Ch. A. Bernard – Wprowadzenie do teologii duchowości, rozdz. X WZROST MORALNY
Leksykon duchowości katolickiej – DUCHOWOŚĆ

 

Materiały dostępne na tej stronie mogą być przeglądane i drukowane z pomocą programu Adobe Reader. Można go pobrać ze strony www.adobe.com/pl.