ks. dr Henryk Małecki

malecki88@wp.pl

 

 

Temat pracy pisemnej:

Kontrreformacja w Polsce (ok. 5 tys. znaków)

Prace przesyłamy mailem do wykładowcy na podany adres do końca grudnia 2013 r.

Tezy na egzamin:

1. Geneza rewolucji religijnej M. Lutra.
2. Rozwój protestantyzmu.
3. Reforma trydencka.
4. Dzieje protestantyzmu w Rzeczpospolitej Obojga Narodów.
5. Konfederacja warszawska i dzieje polskiej tolerancji.
6. Unia brzeska i pojednanie Ormian Polskich z Kościołem.
7. Nowe lub zreformowane zakony potrydenckie i ich działalność.
8. Dzieje zakonu jezuitów.
9. Misje katolickie w XVI i XVII w.
10. Oświata i nauką katolicka po Soborze Trydenckim.
11. Oświecenie – rozwój niewiary w XVIII w.

Pliki do pobrania:

Ks. Henryk Małecki – Skrypt z Historii Kościoła – nowożytność

 

Materiały dostępne na tej stronie mogą być przeglądane i drukowane z pomocą programu Adobe Reader. Można go pobrać ze strony www.adobe.com/pl.