Mocni W Duchu

Studiowanie teologii daje nie tylko wiedzę o Bogu, ale prowadzi do spotkania z Bogiem i otwierania się na dar Jego Życia. Wiedza o Bogu sprawia, że człowiek chce Go głosić i uwielbiać. Dlatego jednym z wydarzeń Warszawskiego Festiwalu Teologicznego była modlitwa uwielbienia, animowana przez zespół ewangelizacyjny „Mocni W Duchu”. Muzycy i ewangelizatorzy, którzy przybyli z Łodzi pod opieką o. Jacka Olczyka SJ poprowadzili dla mieszkańców Warszawy 5 maja w Kościele św. Anny wieczór modlitwy, pieśni uwielbienia, połączony z adoracją Najświętszego Sakramentu. Jednocześnie studenci Akademii Katolickiej: Patrycja Hurlak, Anna Musiał i Krzysztof Sowiński dali swoje świadectwa o ich wierze i studiowaniu teologii na naszej uczelni.

Galeria
fot. Mirosław Wiśniewski