Modlitwa za naszego Księdza Dziekana

Ksiądz Rektor wraz z całą wspólnotą akademicką Papieskiego Wydziału Teologicznego w Warszawie pamiętają w modlitwie o śp. Biskupie Bronisławie Dembowskim. Ta pamięć jest szczególna, dlatego że ksiądz biskup był pierwszym dziekanem PWTW. To już kawałek historii. Historii, w której zapisał się jako człowiek serdeczny, dobry, z dystansem do życia i do siebie i z umiejętnością odczytywania znaków czasu. W ten sposób położył fundamenty pod działającą dziś papieską uczelnię. Za tę posługę wobec studentów i za ukształtowanie struktury Uczelni czujemy i wyrażamy wdzięczność, która zobowiązuje nas do pamięci o śp. Biskupie przed Bogiem.

Z modlitwą i w zadumie,
Ks. Rektor, grono profesorskie i studenci