Msza św. koncelebrowana na inaugurację roku akademickiego 2016/2017.

msza-sw-inauguracyjna-03-10-2016-11„Gdy rozpoczyna się nowe, zawsze myślimy, czy wystarczy sił. My – ludzie wiary – zawsze szukamy w Chrystusie swojej siły. On jest naszą mocą. Dlatego nowy rok akademicki rozpoczynamy mszą świętą” powiedział ksiądz Krzysztof Pawlina, Rektor Papieskiego Wydziału Teologicznego w Warszawie witając zebranych na mszy świętej inaugurującej nowy rok akademicki 2016/2017.

Mszy św. przewodniczył i homilię wygłosił Jego Eminencja Kardynał Kazimierz Nycz. „Co mam czynić, aby osiągnąć życie wieczne?” to najważniejsze pytanie, które ludzie zadają księżom, biskupom, ludziom Kościoła. „Czy to zbawienie, o które pytam Jezusa Chrystusa, jest naprawdę najważniejszą sprawą w moim życiu?” pytał arcybiskup. Niezmiernie ważne jest również drugie pytanie postawione przez uczonego w prawie, które znalazło się w odczytanej Ewangelii: Kto jest moim bliźnim? Odpowiedzi udziela sam Jezus Chrystus, który wskazuje, że naszym bliźnim jest KAŻDY CZŁOWIEK.

Eucharystię śpiewem uświetnił chór studentów Instytutu Szkolenia Organistów pod dyrekcją ks. prof. dra hab. Andrzeja Filabera i p. dra Witolda Błaszczyka. Przy organach zasiedli profesorowie Instytutu Agnieszka Rybak i Tomasz Kalisz.

Galeria

fot. p. Mirosław Wiśniewski