Msza św. na rozpoczęcie nowego roku akademickiego

W poniedziałek 9 października 2023 r. w Akademii Katolickiej w Warszawie miała miejsce uroczystość rozpoczęcia nowego roku akademickiego 2023/2024. Obchody rozpoczęła Msza św., której przewodniczył kard. Kazimierz Nycz, Wielki Kanclerz Akademii Katolickiej w Warszawie. Mszę św. koncelebrowało 9 biskupów oraz 82 księży. Homilię wygłosił kard. Kazimierz Nycz. W Mszy św. uczestniczyli licznie studenci AKW reprezentujący wszystkie seminaria duchowne oraz ośrodki zamiejscowe afiliowane do naszej uczelni (Warszawa, Łódź, Częstochowa, Kraków, Radom, Łowicz, Siedlce, Bydgoszcz, Konin, Kalisz).
Fot. Mirosław Wiśniewski