Inauguracja roku akademickiego na studiach teologicznych w formie blended-learning.

Mszą św. w Kościele Pokamedulskim z immatrykulacją studentów uroczyście rozpoczął się kolejny rok studiów w systemie bleneded-learning na naszej Akademii. Eucharystii przewodniczył ks. prof. dr hab. Krzysztof Pawlina, Rektor AKW. W homilii ks. Rektor wskazał na głębię motywacji potrzebną do studiowana teologii. Zaznaczył, że nie jest dziełem przypadku, gdy ktoś podejmuje taką decyzję i że inspiracją jest działanie Ducha św. Studiowanie jako poznawanie Boga i uczenie się Jego miłości, ma tak przemieniać, by inni ludzie widzieli w nas nową jakość egzystencji. Wtedy będą chcieli także z nami przebywać, głębią wnętrza, będziemy przyciągać do siebie i dawać w ten sposób świadectwo o działaniu Boga. Studia więc mają owocować pogłębieniem wewnętrznym i siłą do bycia świadkiem w środowiskach do których po tygodniach zjazdowych wracają studenci. Ks. Rektor wyraził także radość całej uczelni z licznego naboru studentów z całego kraju i z zagranicy. Na koniec Dyrektor studiów – ks. dr Andrzej Tulej odebrał ślubowanie od rozpoczynających przygodę ze studiami teologicznymi na naszej uczelni.

Życzymy wszystkim Studentom i Profesorom pięknego czasu studiów w systemie blended-learning w roku akademickim 2022/2023!

Zapraszamy do galerii

fot. Mirosław Wiśniewski