Msza Święta Na Zakończenie Studiów Niestacjonarnych – 25.01.2014

W sobotę 25 stycznia odbyła się uroczysta Msza Święta na zakończenie studiów niestacjonarnych Sekcji Św. Jana Chrzciciela Papieskiego Wydziału Teologicznego w Warszawie. Był to jednocześnie ostatni dzień wykładów dla studentów VI roku.

Studia magisterskie PWTW w Warszawie trwają 12 semestrów, więc 6 lat. W ostatnim semestrze studenci mają czas na przedstawienie pracy magisterskiej, zdanie egzaminu ex universa theologia oraz egzaminu magisterskiego, po których otrzymują stopień magistra teologii.

„Dzisiejszy dzień jest wyjątkowy dla studentów VI roku naszej uczelni. Jest to dzień zakończenia wykładów i refleksji nad tym, czego tu doświadczaliśmy. Św. Jan Chrzciciel mówił o Zbawicielu: „Trzeba, by On wzrastał, a ja żebym się umniejszał” (J3,30). W tym miejscu spotykaliśmy tych, którzy owszem, przekazywali nam wiedzę, ale nade wszystko wskazali drogę do Boga.”- dziękują absolwenci.

Podziękowanie absolwentów

Galeria fotografii