„Na skrzyżowaniu pragnień” – kazanie pasyjne [5/6] – ks. prof. Krzysztof Pawlina. V Niedziela Wielkiego Postu 2024