Nowy Prezes Warszawskiego Towarzystwa Teologicznego

ks. Rektor 11 grudnia br. ks. prof. dr hab. Krzysztof Pawlina, Rektor PWTW, został wybrany prezesem Warszawskiego Towarzystwa Teologicznego im. k. Romana Archutowskiego.

Towarzystwo działa od 1999r. i skupia świat nauki UKSW i PWTW.