Nowy rok akademicki na Papieskiej Uczelni rozpoczęty

6 października uczestnicy Studiów Teologicznych, Studium Animacji Małżeńskiej, Studium Małżeństwa i Rodziny, Akademii Dziennikarstwa oraz Teologii dla Zabieganych po raz pierwszy w tym roku usiedli w studenckich ławach. Studentów przywitał Rektor Uczelni, ks. Krzysztof Pawlina.

Zapraszając na uroczystą Mszę św. na rozpoczęcie Nowego Roku Akademickiego, ks. Pawlina zwrócił uwagę, że na Papieskim Wydziale Teologicznym pierwszą salą wykładową jest kaplica. „To w kaplicy Pan Jezus wykłada swoje serce, objawia się jakim jest. Tam jest miejsce modlitwy, gdzie człowiek pojmuje to, czego na wykładach pojąć nie może. Dlatego każdego dnia, kiedy są wykłady, msza św. jest w centrum życia uczelni” – mówił.

Ksiądz Rektor przewodniczył Mszy św. koncelebrowanej i wygłosił homilię do licznie zgromadzonych słuchaczy. Na wstępie zauważył, że pośród 16 uczelni warszawskich jest Papieski Wydział Teologiczny, i jest on szkołą, która chce uczyć o Bogu.

Ks. Krzysztof Pawlina wymienił trzy umiejętności, które słuchacze powinni osiągnąć w toku studiów: odzyskać nadprzyrodzoną wyobraźnię, nauczyć się kochać Boga oraz zdobyć wiedzę o Bogu. Wskazał również cel studiowania. „Jak tu przyjedziesz w sobotę, pomyśl: Dlaczego Ty studiujesz? Nie dlatego, abyś był mądrzejszy albo świętszy. Tylko po to, abyś pomyślał o Stwórcy i o tym, dla kogo to studiowanie przyniesie w przyszłości korzyść”.

Galeria
fot. Mirosław Wiśniewski