O pentekostalizacji na spotkaniu formacyjnym księży

Pentekostalizacja była tematem listopadowego spotkania młodych kapłanów w ramach programu Formacji Permanentnej. Zagadnienie uzielonoświątkowienia przedstawił zebranym wybitny znawca tematu – ks. prof. dr hab. Andrzej Kobyliński.

Na wstępie, ksiądz profesor przedstawił skalę pentekostalizacji w Kościele w Polsce i na świecie. Wskazał, iż odbywa ona się na dwóch poziomach: pierwszy polega na przejściu wiernych do wspólnot zielonoświątkowych; drugi na pozostawaniu we wspólnocie (np. katolickiej), ale przenikaniem przez formy zielonoświątkowe, które dotyczą m.in.: rozumienia prawd wiary, pobożności, modlitwy.

W dalszej kolejności, filozof i etyk z UKSW odpowiedział na pytanie Czy pentekostalizacja jest nową Reformacją oraz opisał skalę i trend denominacji chrześcijańskiej.

Ks. prof. dr hab. Andrzej Kobyliński omówił również wspólne elementy nowych form religijności zielnoświątkowej oraz zwrócił uwagę księży na sposoby przenikania praktyk zielonoświątkowych do wspólnot katolickich w Polsce.

Na zakończenie piątkowego spotkania ks. bp Rafał Markowski powiedział do zebranych słowo oraz udzielił błogosławieństwa.

W spotkaniu wzięło udział około 100 księży od 2 do 10 roku kapłaństwa. Odbyło się ono tradycyjnie w Centrum Caritas Polska przy ul. Okopowej 55. W ciągu roku, w ramach formacji permanentnej młodzi księża uczestniczą w trzech piątkowo-sobotnich spotkaniach.

Galeria
fot. Mirosław Wiśniewski